Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XXV Sesji w VI kadencji

20 grudnia 2012r. podjętych zostało 6 uchwał w sprawach:

 • wniosków do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyła”
 • zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2013
 • wskazania lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy XVII
 • uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 rok
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 169/2/A położonej w obr. 16
  jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Glinik
 • zmian w marszrutyzacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXIV Sesji w VI kadencji

29 listopada 2012r. podjęte zostały 4 uchwały w sprawach:

 • ustalenia wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn.„Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego„Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • zaopiniowania projektu wykonawczego zadania pn. „Przebudowa drogi ulicy Gustawa Morcinka w Krakowie w celu budowy oświetlenia zewnętrznego mającego na celu podniesienie standardu i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” Pismo: Zakładu Projektowo – Usługowo – Produkcyjnego „POWER” z dnia 12.11.2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXIII Sesji w VI kadencji

25 października 2012r. podjętych zostało 10 uchwał w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 664/29 położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec
 • zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 107 obr. 4 jedn.ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole/li>
 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • rezygnacji z przystąpienia do Konkursu Ofert w 2013 roku
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2013 rok
 • zmiany układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie
 • poparcia starań o utrzymanie działalności Świetlic Środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.344.2012.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXII Sesji w VI kadencji

27 września 2012r. podjętych zostało 9 uchwał w sprawach:

 • korekty zadań i podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu problematyki
  osób niepełnosprawnych na rok 2013
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków”
  na rok 2013
 • korekty zadań i podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe
  Dzielnicy XVII w roku 2013
 • korekty zadań przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII
  w roku 2013
 • uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2013
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic
  gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
 • podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu budowy, modernizacji, prac
  remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2013 roku

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXI Sesji w VI kadencji

30 sierpnia 2012r. podjętych zostało 5 uchwał w sprawach:

 • korekty podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2012
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2013
 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2013
 • zaopiniowania projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35, 36, 40, 41 w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”
 • anulowania uchwały Nr XVIII/167/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały