Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XX Sesji w VI kadencji
12 lipca 2012r. podjętych zostało 7 uchwał w sprawach:

 • podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2013
 • ustalenia listy zadań w ramach zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji,prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013
 • przystąpienia do Konkursu Ofert w 2013r
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
 • w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.136.2012.BS
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012
 • przyznania medalu z okazji XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa
 • dodatkowych zadań w ramach zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XIX Sesji w VI kadencji

28 czerwca 2012r. podjętych zostało 7 uchwał w sprawach:

 • przyznania medalu z okazji XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.1.2012.BS
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013
 • zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2013
 • ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2013
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.86.2012.BS
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”w roku 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XVIII Sesji w VI kadencji

31 maja 2012r.  podjętych zostało 9 uchwał w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 780 położonej
  w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy J. Porazińskie
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 781 położonej
  w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy J. Porazińskiej
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego “Budowa i przebudowa
  ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2013
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2012
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.411.2011.BS
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego “Tworzenie, modernizacja utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2012
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”w roku 2012
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulicgminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XVII Sesji w VI kadencji

26 kwietnia 2012r. podjętych zostało 8 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.21.2012.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.75.2012.BS
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.53.2012.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.81.2012.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.54.2012.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
  w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.83.2012.BS
 • korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XVI Sesji w VI kadencji

29 marca 2012r. podjętych zostało 11 uchwał w sprawach:

 • budowy kanalizacji opadowej w ul. Darwina na odcinku ul. Kocmyrzowska – Lubocka
 • zaniechania prac mających na celu ewentualne zbycie działki nr 140 obr. 4 Nowa Huta położonej przy ul. Zakole w Krakowie
 • zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego w roku 2012
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
  Zarządu za rok 2011 -> TREŚĆ SPRAWOZDANIA
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2012
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012
 • uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania „Zamontowanie poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych na terenie Dzielnicy XVII dla osób niepełnosprawnych” w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012
 • uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia na
  terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego “Budowa i przebudowa
  ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały