Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XV Sesji w VI kadencji
23 lutego 2012r. podjętych zostało 6 uchwał w sprawach:

 • uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 • ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo – handlową
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2012
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego “Tworzenie, modernizacja utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XIV Sesji w VI kadencji

26 stycznia 2012r. podjętych zostało 8 uchwał w sprawach:

 • uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok
 • korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2012
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 328/84/B, 328/84/D, 328/84/E położonych w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława Krzywoustego
 • zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego – wsparcie osób potrzebujących zrzeszonych w Kołach Rencistów i Emerytów działających na terenie Dzielnicy XVII
 • przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy z zakresu prac remontowych dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących
 • remarszrutyzacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. “budowa budynku usługowo – magazynowego z częścią mieszkalną (do 2 lokali mieszkalnych) wraz z infrastrukturą techniczną, drogami, miejscami postojowymi, placem manewrowym, zbiornikiem na nieczystości ciekłe wraz z przebudową, kanalizacji opadowej na dz.nr 41, 42, 43 obr 44 Nowa Huta oraz przebudowa sieci oświetleniowej na dz. Nr 390 obr. 44 Nowa Huta, nr 228 obr. 9 Nowa Huta i budową zjazdu indywidualnego z dz.nr 228 obr. 9 Nowa Huta na dz. nr 41 obr 44 Nowa Huta przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XIII Sesji w VI kadencji

15 grudnia 2011r. podjętych zostało 5 uchwał w sprawach:

 • naprawy nawierzchni ul. Kocmyrzowskiej na odcinku wiadukty – pętla tramwajowa
 • realizacji zadania pn. “Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego “Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
 • komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XII Sesji w VI kadencji

24 listopada 2011r. podjętych zostało 12 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2012 – 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
 • przyznania medali z okazji XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
 • ustalenia wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012
 • objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII
 • propozycji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z przebudową i budową drogi dojazdowej na dz. nr 241/22, obr. j. w., wjazdem na ul. Architektów na dz. nr 590/1, 241/22 obr. j.w. i z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę przyłącza cieplnego, gazowego, kanalizacji opadowej oraz przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w. przy ul. Architektów”
 • objęcia Honorowym Patronatem przez Radę Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” akcji „Zbieramy zakrętki” dla niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy XVII
 • protestu przeciwko reorganizacji Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XI Sesji w VI kadencji

27 października 2011r. podjętych zostało 6 uchwał w sprawach:

 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Kulturalne wydarzenia lokalne” na 2012 rok
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2012
 • przyznania medali z okazji XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa
 • wniosków do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyła”
 • przekazania na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w użytkowanie na okres 25 lat nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków obejmującej działkę nr 577/2 obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kocmyrzowskiej
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały