Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z X Sesji w VI kadencji
29 września 2011r. podjętych zostało 11 uchwał w sprawach:

 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 234/1 położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Wańkowicza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 17/33 położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Kantorowickiej
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 778 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy J. Porazińskiej
 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012. Zarządzenie Prezydenta Nr 1995/2011 z dnia 9 września.2011r.
 • podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2012
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012 w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1995/2011 z dnia 9 września 2011r.
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2012 roku W sprawie: podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2012 w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1995/2011 z dnia 9 września 2011r.
 • uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2012
 • podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2012 w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1995/2011 z dnia 9 września 2011r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z IX Sesji w VI kadencji

25 sierpnia 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2011 rok
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2012
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Zastów
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 444/1 położonej w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Petöfiego
 • korekty podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2011
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011
 • korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania „Remont dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011
 • zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy XVII na rok 2012
 • budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego)-Szczepanowice – Widoma – Zastów -Kraków-węzeł (Ptaszyckiego/Igołomska)
 • zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2012

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z VIII Sesji w VI kadencji

7 lipca 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2012
 • podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2012
 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i parkingami naziemnymi oraz przebudową wjazdów nr dz. nr 474, 497/5 obr. 3 Nowa Huta oraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 474, 497/5, 473/63, 473/79, 473/83, 473/87, 506 obr. j.w. przy ul. Kantorowickiej w Krakowie”
 • wprowadzenia zadania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2011
 • korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2011

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z VII Sesji w VI kadencji

30 czerwca 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich(osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011 Pisma: ZIKiT/S/0048/11/ID/72, ZIKiT/Z/0036/11/ID/28989
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 814 i nr 822 położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Bacewiczówny i ul. Czerwonego Kapturka Pismo: GS-01.6840.4.22.2011
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012
 • ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2012
 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch hal magazynowych wyrobów stalowych surowych na działce nr 234/1 obr. 12 Nowa Huta, wraz z budową wjazdu na działkach nr 422, 232/2 obr. j.w. i drogi wewnętrznej na działkach nr 232/2, 234/1 obr. j.w. przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie”
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011
 • realizacji zadań priorytetowych w roku 2011
 • korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2011

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z VI Sesji w VI kadencji

  26 maja 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty zadań priorytetowych na rok 2011
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2011
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
 • korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011
 • realizacji projektu budowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35– 41 realizowanego w ramach punktu „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały