Spotkanie autorskie z Januszem Skórskim

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Januszem Skórskim, które odbędzie się 25 lutego o godz. 17.00, w Młodzieżowym
Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27b. Szczegóły