Stowarzyszenia

Stowarzyszenia na terenie Dzielnicy XVII:

Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic – www.luczanowice.pl

Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice” – www.kantorowice.com.pl

Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic” – www.bezgranic.com.pl

Grębałów – www.grebalow.eu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa – strona internetowa

„Szansa” – Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych” os. Na Wzgórzach 44