Terminy składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny
i przypada na dni od 1-31 marca 2016 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację – do pobrania tutaj.