Tu leży staroświecka jak przecinek… O poezji Wisławy Szymborskiej

10 grudnia 2012 r. – godz. 15.00, os. Centrum A 6a, podczas kolejnego swojego wykładu w Nowohuckiej Akademii Seniora dr Marek Karwala przybliży zebranym osobę krakowskiej noblistki – Wisławy Szymborskiej. W prelekcji nie zabraknie informacji o życiu poetki, fenomenie jej twórczości, postawie wobec świata, życia i ludzi, a także o jej literackim Noblu. Zapraszają: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. Wstęp wolny.

Dr Marek Karwala jest wykładowcą Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W dorobku naukowym ma kilkadziesiąt publikacji z zakresu literatury i krytyki sztuki.