VII Memoriał Szachowy im. Władysława Trząskiego

Dnia 22 listopada nasze gimnazjum gościło zawodników i kibiców VII Memoriału Szachowego im. Władysława Trząskiego. Rozegrano 7 rund w trzech kategoriach wiekowych. Oczywiście końcowe wyniki turnieju liczyły się dla grających, ale ważniejsze było spotkanie przy szachownicach miłośników królewskiej gry i w ten sposób uczczenie pamięci p.Trząskiego- propagatora szachów, zwłaszcza wśród najmłodszych, zasłużonego działacza i trenera szachowego w Nowej Hucie. Organizatorami Turnieju był Nowohucki Klub Szachowy, Gimnazjum nr 44 i Rada Dzielnicy XVII, będąca również sponsorem pucharów dla zwycięzców i nagród dla wszystkich uczestników. Podczas otwarcia zawodów, p.Zbigniew Nagrocki, utytułowany szachista klubu Hutnik wręczył prezesowi NKSz tablicę demonstracyjną, bardzo przydatną w nauce szachów.

Samorząd Uczniowski G44 na czas turnieju „otworzył” kawiarenkę „U królowej”, więc rodzice, dziadkowie, zawodnicy mieli możliwość poczęstować się domowymi smakołykami, wypić małą czarną lub herbatkę. Wdzięczni goście w podziękowaniu wsparli samorząd symboliczną”złotówką”. Młodzi gracze w przerwach między rundami mogli rozładować emocje przy stole pingpongowym i piłkarzykach. Po zmaganiach przyszła pora na najmilszą część-wręczenie pucharów, dyplomów, słodkości i nagród rzeczowych. Każdy zawodnik z grupy B i C otrzymał nagrodę,więc przegranych nie było, a uśmiech i radość na twarzach dzieci były dla organizatorów i wiernych kibiców: rodziców-bezcenne.

Organizatorzy dziękują Gościom: Zbigniewowi Nagrockiemu, obecnie mieszkającemu w USA, Stanisławowi Madejowi, Stanisławowi Rajskiemu z RDz.XVII, Małgorzacie Dziki-dyr.Przedszkola 111, Marcie Kowalskiej-dyr.Przedszkola”Wesołe Tygryski”, Izabeli Jasińskiej i Andrzejowi Michalczykowi z Rady Rodziców G44 za przyjęcie zaproszenia.

Wyrazy uznania i podziękowania należą się:
-za sprawne przeprowadzenie rozgrywek i sędziowanie-Wiktorowi Łęczkowi, Stanisławowi Porębskiemu i Łukaszowi Sękowi
-za m.in. przygotowanie sal, dekoracji, zakup nagród -Małgorzacie Hutyrze, dyr.gimnazjum, Urszuli Bogdańskiej-Sęk,
-pomoc w organizacji – Kamili Ściubie, Janinie Krzyżanowskiej, Jolancie Soleckiej, uczniom- Kindze Michalczyk, Gabrysi Kierzkowskiej, Klaudii Kaczmarek, Przemkowi Dońcowi, Filipowi Ptakowi, Kubie Hutyrze i Kubie Jasińskiemu,
-zawodnikom i kibicom za udział, docenienie naszego wysiłku i ciepłe słowa.

Dzięki pracy zespołowej i wielkiemu zaangażowaniu odpowiedzialnym za turniej odnieśliśmy sukces!
Wyniki grupy A: http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5482/final_standings&7.html
Wyniki grupy B: http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5483/final_standings&7.html
Wyniki grupy C: http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5484/final_standings&7.html