WARSZTATY dot. działań promocyjnych Inicjatywy Lokalnej

Cykl spotkań i warsztatów  dla mieszkańców.