Ważne numery

112  – Bezpłatny telefon alarmowy
działa poprawnie na terenie całego kraju!
W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję.

Zachowane pozostają numery:
997 – Policja,

998 – Straż Pożarna,

999 – Pogotowie Ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Kiedy dzwonić na „112”
Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

  • pożary,
  • wypadki drogowe,
  • kradzieże,
  • włamania,
  • w przypadku użycia przemocy,
  • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
  • przypadki porażenia prądem,
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
  • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

Szczegółowe informacje na temat całodobowej pomocy medycznej – kliknij.

Komisariat Policji VII w Krakowie – telefon alarmowy 997

Adres:
Os. Złota Jesień 11 C
31-827 Kraków

SEKRETARIATY
tel. (12) 61-53-605
(12) 61-53-716

WYKAZ DZIELNICOWYCH

STRAŻ POŻARNA

998  TELEFON ALARMOWY

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Adres:
os. Zgody 18,
31-951 Kraków

Telefony:
tel. (012) 646 01 00, 646 01 10
fax (012) 646 01 99

Straż Miejska Kraków
986 Bezpłatny Numer Alarmowy

Oddział III – NOWA HUTA
obejmuje dzielnice: XIV „Czyżyny”, XV „Mistrzejowice”, XVI „Bieńczyce”, XVII „Wzgórza Krzesławickie”, XVIII „Nowa Huta”
Adres:
os. Centrum C 9
31-931 Kraków
Telefony:
Sekretariat: 12 688 22 33
Fax: 12 688 22 68

Kierownictwo Oddziału
● Naczelnik oddziału
Andrzej Dadał

● Dyżury Strażników Miejskich
pierwsza środa miesiąca od 18:00 – 18.30