Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, iż w dniu 13 kwietnia wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczął trwające do 28 maja konsultacje społeczne dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, iż w dniu 13 kwietnia br. wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  rozpoczął trwające do 28 maja konsultacje społeczne dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie. http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/Ogłoszenie_o-konsultacjach_WADOW_stan_13.04..docx

W ramach konsultacji zaplanowano m.in. otwarte spotkanie z mieszkańcami w formule on-line w dniu 19 kwietnia 2021 roku oraz możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej.