Wykaz Punktów Głosowania Na Terenie Dzielnicy XVII

Wykaz Punktów Głosowania w Budżecie Dzielnicowym 2015 i 2016
na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 6, os. Na Stoku 1

22 czerwca 2015 Poniedziałek w godz. 12,00 – 19,00
23 czerwca 2015 Wtorek w godz. 08,00 – 15,00
24 czerwca 2015 Środa w godz. 12,00 – 19,00
25 czerwca 2015 Czwartek w godz. 11,00 – 15,00
24 czerwca 2015 Piątek w godz. 12,00 – 19,00

Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, os. Na Stoku 15

22 czerwca 2015 Poniedziałek w godz. 17,00 – 20,00
23 czerwca 2015 Wtorek w godz. 17,00 – 20,00
27 czerwca 2015 Sobota w godz. 10,00 – 13,00
28 czerwca 2015 Niedziela w godz. 10,30 – 18,00