Zaproszenie – Wolontariat – każdy może pomagać

Wolontariat Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie zaprasza mieszkańców Krakowa i okolic do udziału w projekcie „Wolontariat – każdy może pomagać”.

Udział w jego realizacji daje możliwość:

– poznania różnych form wolontariatu,
– włączenia się w grono wolontariuszy,
– udziału w kursie 30 godzinnym dla wolontariuszy opiekunów chorych prowadzonym w Hospicjum św. Łazarza,
– udziału w 20 godzinnym kursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

stworzenia grupy lokalnej, skupionej przy parafii, która mając oparcie organizacyjne w krakowskim Hospicjum mogłaby bezinteresownie służyć ludziom starszym, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym, potrzebującym pomocy drugiego człowieka.Wszystkie osoby zainteresowane naszym projektem zapraszamy do:

odwiedzania stron internetowych Hospicjum św. Łazarza: www.hospicjum.krakow.pl, www.wolontariat.hospicjum.pl

– kontaktu z koordynatorem tel.  12 641 46 58 w dniach:
– poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 12.30 – 16.30
– oraz we wtorek i piątek w godzinach 12.30 – 15.00.
– udziału w letnich spotkaniach na temat wolontariatu
– osoby zainteresowane projektem mogą otrzymać materiały informacyjne o wolontariacie – Hospicjum św. Łazarza.

GORĄCO ZAPRASZAMY

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym  Województwa Małopolskiego

Nasz adres:

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”,

ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel. 12 641 46 59,

e-mail: zarzad@hospicjum.orgwww.hospicjum.krakow.pl