Zarząd Zieleni Miejskiej

Za dbanie o tereny zielone (m.in.koszenie trawy, przycinanie oraz pielęgnację drzew i krzewów) na terenie Krakowa, w tym Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie jest odpowiedzialny Zarząd Zieleni Miejskiej.

Kontakt:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
www.zzm.krakow.pl


ADRES BIURA I DO KORESPONDENCJI:

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
Stadion Wisły
Wejście LE
telefony:
– sekretariat: 12 34 18 516
– obsługa mieszkańców i dziennik podawczy: 12 34 18 514

fax: 12 34 18 487
email: sekretariat@zzm.krakow.pl
REGON: 361777097
NIP: 6793112799
zzm.krakow.pl

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Jednostki, przy czym we wtorki dodatkowo w godzinach do 16:30 po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną terminu spotkania w sekretariacie.

Kontakt w sprawie utrzymania zieleni:
UTRZYMANIE PARKÓW
Marek Pacuła – Nowa Huta
mgr inż. ogrodnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Obecnie zajmuję się nadzorem nad utrzymaniem parków na obszarze Nowa Huta – obejmującym dzielnice XIV – XVIII. Interesuje mnie dobra książka, film oraz aktywne spędzanie wolnego czasu wraz z rodziną.
– telefon: (12) 34-18-592
– tel. kom.: 887-881-523

UTRZYMANIE ZIELENI NOWEJ HUTY
Monika Żak-Friediger – Dzielnica XVII
mgr inż. ogrodnictwa – ukończone studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie zajmuję się nadzorem nad utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, na zieleńcach, ogródkach jordanowskim, terenach osiedlowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na obszarze Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.
– telefon: (12) 34-18-589
– tel. kom.: 887-881-552