Zarząd

Skład Zarządu:

Stanisław Madej – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: czwartek 11:00 – 13:00
Odpowiedzialny za:
– całokształt pracy Rady i Zarządu
– finanse i budżet

Andrzej Dziedzic – Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: poniedziałek 14:30 – 17:00
Odpowiedzialny za:
– sprawy porządkowe
– praworządność i interwencje
– pielęgnacja zieleni

Jan Kawa – członek Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: środy 11:00 – 13:00
Odpowiedzialny za:
– remonty dróg i chodników,
– remont i modernizacja oświetlenia
– ogródki jordanowskie

Wiesław Wojnarski – członek Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: piątek 11:00 – 12:00
Odpowiedzialny za:
– sprawy oświaty i kultury
– kultura fizyczna i sport

Stanisław Rajski – członek Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: wtorek 10:00 – 12:00
Odpowiedzialny za:
– ochrona zdrowia
– sprawy mieszkaniowe