Zarząd

Skład Zarządu:

Stanisław Madej – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: czwartek 11:00 - 13:00
Odpowiedzialny za:
- całokształt pracy Rady i Zarządu
- finanse i budżet

Andrzej Dziedzic – Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: poniedziałek 14:30 - 17:00
Odpowiedzialny za:
- sprawy porządkowe
- praworządność i interwencje
- pielęgnacja zieleni

Jan Kawa – członek Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: środy 11:00 – 13:00
Odpowiedzialny za:
- remonty dróg i chodników,
- remont i modernizacja oświetlenia
- ogródki jordanowskie

Wiesław Wojnarski – członek Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: piątek 11:00 – 12:00
Odpowiedzialny za:
- sprawy oświaty i kultury
- kultura fizyczna i sport

Stanisław Rajski – członek Zarządu Dzielnicy XVII
Dyżur: wtorek 10:00 – 12:00
Odpowiedzialny za:
- ochrona zdrowia
- sprawy mieszkaniowe