Zasady głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017

Zarządzeniem nr 1397/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa przyjął regulamin głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2017.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

Pliki do pobrania:

– Regulamin

– Karta głosowania

Kiedy odbywa się głosowanie?

Głosowanie odbędzie się w dniach 17-30 czerwca.

Jak można głosować?

Głosować będzie można:

– za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej w okresie głosowania pod adresem www.budzet.krakow.pl lub

– na papierowych kartach głosowania. UWAGA: głosowanie jest osobiste za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.

Gdzie można głosować?

Na przykład:

– W punktach głosowania, których wykaz dostępny jest tutaj

– W mobilnych punktach głosowania, o których więcej w komunikacie tutaj

– Prosimy o bieżące śledzenie strony www.budzet.krakow.pl. Jeśli będą organizowane dodatkowe punkty głosowania, tutaj pojawią się informacje.

Zasady głosowania:

1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);

UWAGA: zapis nie dotyczy mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce! Z uwagi na nieprzystąpienie Dzielnicy XVI do budżetu obywatelskiego, aby głos oddany przez mieszkańca Bieńczyc był ważny, musi on wskazać tylko 3 projekty o charakterze ogólnomiejskim.

2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;

3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.

Głos będzie nieważny:

1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub  wymagane dane nie zostaną podane;

2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego podpisu;

3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;

4) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;

5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.