Życzenia Świąteczne

I znów Wigilia

Niech wszystkie Państwa plany zostaną
wsparte nadzieją, wiarą i miłością, która promieniuje
od dwóch tysięcy lat z małego Betlejem miejsca
przyjścia na świat Boga
Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, sukcesów
i pomyślności w nowym Roku 2013.

życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy XVII
„Wzgórza Krzesławickie”